Зв'яжіться з нашим фахівцем

(044) 587 66 98

Реєстрація пестицидів і агрохімікатів

Група компаній LLC Alсert, LLC Boragro надають консалтингові послуги у сфері Державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів (государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов) «під ключ».

Звертаючись до нас, ви отримаєте кваліфіковану консультацію та супровід у процесі реєстрації добрив, пестицидів, регуляторів росту та інших продуктів.


ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ!

ТЕРМІНИ

від 2-х місяців до 2-х років *

ВАРТІСТЬ

Вартість від 5000 $ до 200 000 $ >. Вартість послуг від 2000 $ *

РЕЗУЛЬТАТ

Звіти з випробувань

Реєстраційний документ

Тарна етикетка **


ВІД ВАС ПОТРІБНО

Для проведення державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів необхідно надати пакет документів, який залежить від препарату та препаративної форми(нижче наведено максимальний загальний пакет документів)":

- довіреність (підготуємо та відправимо на підпис);

- свідоцтво про реєстрацію товару країни виробництва;

- потрібна довідка про рецептуру продукту та діючу речовину;

- сертифікат якості (по діючій речовині) для кожного інгредієнта окремо плюс TC;

- форми паспорта безпеки матеріалів – цей документ описує продукт та інформацію про

нього;

- Також необхідні (досьє) з інформацією та результатами досліджень. Токсикологія (об'єкти та інформація для вивчення, аналізу токсичності продуктів описані в файлі, що додається).

Ця інформація може бути подана в одному документі як запис результатів, але, зокрема, ці випробування повинні мати назву лабораторії та для кого вони були підготовлені.


ЕКОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ  - потрібно провести випробування ФОРМУЛЬОВАНИХ ПРОДУКТІВ на 7 об'єктах:

- земні черви,

- грунтові мікроорганізми,

- дафнія,

- водорості,

- птахи,

- бджоли,

- риби.

———————————————


Dear partners,


for Pesticide Registration / Pesticide Certification we need documents:

 - power of attorney (we will prepare and send for signature)

 - product registration certificate in the country of production


1.The Quality Fertilizer Registration / Fertilizer Certification (total formulation product)

Will need  certificate on the formulation and the active substance

2. The Quality Certification (by active substance) for each ingredient separately a plus TC

3. Forms MSDS - This documentdescribe product and information about it ...

    

- also need a file (dossier) with information and results of trials. .... Toxicology ( objects and information for studying, analysis of toxicity of products is described in the file that is attached)

(this information can be submitted in one document as a record of the results), but particular those trials should have the name of laboratory and for whom it was prepared –also we need it

  

- As  ECOLOGICAL TRIALS we need to have the tests of FORMULATED PRODUCTS at 7 objects each: 

-earth wormts, 

-soil microorganisms.

-daphnia 

-algae

-birds 

-bees 

-fish ———   since we do not see primary documents to determine clearly the scope of the tests is not possible ...

- for the primary analysis we need documents from point 1,2,3 ... after studying we will move on ...


Best regards,

LLC BORAGRO


Boris Orlov   


———————————————————————


* - Терміни та вартість визначаються індивідуально. Залежать від об'ємності, різновиду експертиз та різних випробувань.

** - Результат залежить від наявності складових пакету документів за переліком (у разі відсутності необхідних документів, виконавець зобов'язується їх підготувати, що вимагатиме додаткових витрат та збільшення строку виконання) та необхідності додаткових досліджень.

Реєстрація пестицидів та агрохімікатів в Україні надається відповідно до ПКМУ від 04.03.1996 №295 “Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”.“Об утверждении Порядка проведения государственных испытаний, государственной регистрации и перерегистрации, издания перечней пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к использованию в Украине”.

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів та агрохімікатів (препаративные формы пестицидов и агрохимикатов) вітчизняного та іноземного виробництва, для яких розроблено регламенти застосування, включаючи гігієнічні нормативи та методи контролю за їх дотриманням.

Забороняється ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та реклама пестицидів та агрохімікатів до їх державної реєстрації.

Наші фахівці допоможуть вам з підготовкою документів та комунікацією із заводами виробниками для формування всіх необхідних матеріалів – досьє для реєстрації пестицидів та агрохімікатів, що гарантує плавність процесу та прогнозований результат.

Будемо раді співпраці, ТЕЛЕФОНУЙТЕ!

Борис ОРЛОВ

(097) 563-34-78


Якщо не додзвонилися
з технічних причин на мережу мобільних операторів,
залиште свій номер

+38

Приклад документів